7 sierpnia

Błogosławiony Edmund Bojanowski

 
Błogosławiony Edmund Bojanowski Edmund Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał staranne wychowanie w

Błogosławiony Edmund Bojanowski

 katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, głównym jego charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym. Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego zdrowia, robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia, przez wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce Duchownej.

Członkowie „Rodziny” żyją charyzmatem, jakim został obdarzony przez Ducha Świętego, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – bł. Edmund Bojanowski.

Charyzmat ten cechuje:

* Żywa wiara i bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność,
* Duch maryjny wzorowany na służebnej postawie Maryi,
* Miłość służebna świadczona bliźnim w pokorze i prostocie na wzór Chrystusa Sługi.

„Rodzina bł. Edmunda” stawia sobie dwa główne zadania:
* Stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, przez zachowanie przykazań Bożych i zasad moralnych, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,
* Dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia, gdziekolwiek są prowadzone, aby świadomie uczestniczyć w zbawczej miski Kościoła.

Członkowie Rodziny rozwijają w sobie ducha modlitwy, poprzez troskę o częste uczestnictwo we Mszy św. I w innych formach pobożności zalecanych przez Kościół. Pielęgnują też duchowość maryjną, aby stać się prawdziwymi czcicielami Maryi; stąd ich uprzywilejowaną modlitwą jest: Różaniec św., Anioł Pański i Akt oddania się Matce Bożej.
Za członków Rodziny, uważa się te osoby, które w sposób uroczysty wypowiedzą Akt oddania się Matce Bożej i podpiszą kartę członkostwa zgodnie ze Statutem. Wierni, którzy z różnych racji, nie mogą być członkami rzeczywistymi, a pragną utrzymywać jego działalność oraz dzieła misyjne modlitwą i czynami miłosierdzia, mogą być członkami wspomagającymi.
Członkowie wspomagający utrzymują duchową więź ze Zgromadzeniem i Rodziną bł. Edmunda Bojanowskiego, przez biuletyn informacyjny „Apostoł Miłosierdzia” oraz okresowe spotkania organizowane przez radę regionu.


Wspólnota lokalna Woźnikach istnieje od 2002 roku, czyli od początku istnienia „Rodziny”. Obecnie liczy 12 członków. Comiesięczne spotkania mają charakter modlitewno-formacyjny. Ma to pomagać członkom w codziennym życiu rodzinnym i zawodowym żyć charyzmatem bł. Edmunda – serdecznie dobrego człowieka, któremu w świeckim stanie dane było osiągnąć świętość.
S.M. Bonita

Nasza parafia

Dzisiaj jest

poniedziałek,
15 kwietnia 2024

(106. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni