„Każda dobra dusza jest jako ta świeca: sama się wypala a innym przyświeca”

bł. Edmund Bojanowsk
 
Siostry Służebniczki NMP uczestniczą w charyzmacie, jakiego Duch Święty udzielił Założycielowi, bł. Edmundowi Bojanowskiemu – jest to szczególny dar służenia człowiekowi w prostocie ducha i bezinteresowności na wzór Maryi, zawsze gotowej do pomocy, służebnicy Pańskiej.

Zgromadzenie przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa. W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Matyja zawsze zajmowała szczególne miejsce.
Maryi poświęciła założone Zgromadzenie. Hasło: „Oto ja służebnica Pańska...” wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.
Działalność swoją rozwijają tak w krajach chrześcijańskich jak i misyjnych, obejmując zasięgiem pracy następujące dziedziny:
* Chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci, zwłaszcza biednych;
* Religijne wychowanie młodzieży żeńskiej i przygotowanie jej do przyszłych obowiązków;
* Niesienie pomocy biednych i chorym;
* Posługa misyjna w świecie;
* Służba Kościołowi w ramach jego aktualnych potrzeb.

Zgromadzenie w naszej parafii służy jej już ponad 100 lat. Wspólnota liczy obecnie 5 sióstr, które swoją modlitwą wspierają wszystkie sprawy Kościoła a swoją działalnością apostolską obejmują następujące dziedziny:
* Troska o bieliznę kościelną
* Troska o wystrój Kościoła
* Katecheza w Szkole Podstawowej, przedszkolu
* Katecheza przy parafii – dzieci 4- i 5-cio letnie nie objęte opieką przedszkolną; wczesna komunia
* Prowadzenie grup: Dzieci Maryi, Schola
* posługa organisty
* Prowadzenie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego
* Posługa medyczna w terenie i w domu zakonnym
* Praca w Ośrodku Zdrowia – stomatologia

www.sluzebniczki.pl

Placówka tutaj ma istnienie od 1902 roku. Patronką Domu jest Niepokalana. W kaplicy domu odbywa się co roku nocne czuwanie (5/6 lipca).

S.M. Bonita

Nasza parafia

Dzisiaj jest

poniedziałek,
15 kwietnia 2024

(106. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni