Jak powstał ruch Dzieci Maryi:

Jest on jedną z form pobożności maryjnej. Został zainicjowany w diecezji katowickiej przez ks. Jana Morcinka. Należą do niego dziewczęta i chłopcy. Jest kontynuacją dawnych Sodalicji Mariańskich. W 1978 r. ówczesny ordynariusz katowicki ks. Bp Herbert Bednorz zatwierdził oficjalnie ten ruch w diecezji. Tradycje Dzieci Maryi są kontynuowane po powstaniu Diecezji Gliwickiej. Grupy dzieci Maryi działają oficjalnie w parafiach przy współpracy animatorów. Formacja odbywa się na cotygodniowych spotkaniach i wakacyjnych rekolekcjach. Formacja ma trzy stopnie, a oznaką każdego stopnia jest inny kolor wstążki i wielkości wiszącego na niej medalika.

Dzieci Maryi w parafii woźnickiej... Grupa Dzieci Maryi naszej parafii liczy 36 dzieci, które spotykają się co tydzień – w każdy poniedziałek o 15.45. Poznawanie życia Maryi, wspólna modlitwa i zabawa pozwalają bardziej zbliżyć się do Jezusa i do siebie nawzajem, a przez to być lepszymi chrześcijaninami. Nowym szczególnym przywilejem jest noszenie Cudownego Medalika Niepokalanej i szczególne jej się oddanie. Jako pokolenie Jana Pawła II pragniemy całym życiem powtarzać „Cały Twój – cała Twoja Maryjo”. W nowym wędrowaniu do Boga przez Maryję staramy się kierować następującymi zasadami: * Dziecko Maryi prowadzi wzorowe chrześcijańskie życie – żyje w łasce uświęcającej, czci Niepokalaną i stara się Ją naśladować * Oprócz codziennej modlitwy omawia przynajmniej 1 dziesiątek różańca * W każdy czwartek uczestniczy w mszach św. Szkolnych * Pogłębia swoją wiedzę religijną, żyje Ewangelią * Uczęszcza na cotygodniowe spotkania Dzieci Maryi * Kocha swoją Parafię, aktywnie uczestniczy w jej życiu * Uczestniczy w dodatkowych nabożeństwach w Parafii (Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, różaniec, roraty, majowe, droga krzyżowa) * Dba o religijną atmosferę w swojej rodzinie i otoczeniu * Jest wzorem ucznia * Jest radosne i chętnie pomaga bliźnim * Rozwija swoje talenty i dzieli się nimi z innymi * Jest apostołem w swoim otoczeniu * Zawsze kulturalnie odnosi się do drugich * Wszędzie zostawia po sobie porządek W tej wspólnocie „każdy wnosi ze sobą to, co ma...”. Czasem spotkania mają nieco inny charakter (ognisko, wycieczki, bale itp.) S.M. Bonita

Nasza parafia

Dzisiaj jest

poniedziałek,
15 kwietnia 2024

(106. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni